⁠   ⁠

KVKK AYDINLATMA METNİ

(Müşteri ve Ziyaretçilerimiz İçin)

            YONKA ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirme amacıyla işbu aydınlatma metni Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

Bu metinde; 

Müşteri :  Mağazalarımız veya Çevrimiçi (online) kanallar üzerinden  ürün/ hizmet alan kişi veya  Site (Site/Mobil Uygulama) Üyesi  gerçek kişileri  ,

Ziyaretçi :    Şirket, mağaza, yerleşke ve internet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR:

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir.   Yonka Elektronik San. Tic. A.Ş  tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir.

Müşterilerimiz için;

Kimlik Veri Kategorisi – ad/soyad,TC Kimlik no,VKN

İletişim Veri Kategorisi – Adres, E-posta,telefon numarası,

Müşteri İşlem Veri Kategorisi –çağrı merkezi kayıtları, fatura,sipariş bilgisi

Fiziksel Mekan Güvenliği Veri Kategorisi –kamera kayıtları

Pazarlama Veri Kategorisi –alışveriş geçmişi bilgisi,anket, çerez kayıtlar,

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Veri Kategorisi –görsel ve işitsel kayıtlar

Ziyaretçiler için;

Fiziksel Mekan Güvenliği Veri Kategorisi –kamera kayıtları

Pazarlama Veri Kategorisi –çerez kayıtlar,

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI:

Müşteriler İçin;

  • Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yönetilmesi, talep/şikayetlerin takibi ,Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hizmet, ürün ve fuar ve kampanyalarımız hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapmak ve bu kapsamda ticari elektronik ileti göndermek (Ticari elektronik iletişim izninize istinaden), hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amaçları ile işlenmektedir.

Ziyaretçiler için;

  • Şirketimizi ve diğer iş yerlerimizi ziyaretleriniz kapsamında, şirketimizin ve sizlerin güvenliğin sağlanmasının yanı sıra yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimize bağlı olarak, fiziki ortamlarda güvenlik kamera kaydına ilişkin kişisel verileriniz veri sorumlusunca hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir.
  • Site/Mobil Uygulamamızı ziyaret etmeniz halinde kullanımlarınıza ilişkin istatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklam/tanıtımların yapılmasını sağlamak amacıyla Mobil Uygulama ve Site’de çerez vb. yöntemler kullanmakta ve Site/Mobil Uygulama’yı kullanım (gezinti) bilgilerinizi işlemekteyiz. Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için sitemizde yer alan çerez politikasını inceleyebilirsiniz.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
   

Kişisel verileriniz; Web sitelerimiz üzerinden şirketimizle kurmuş olduğunuz üyelik ilişkisi kapsamında imzaladığınız üyelik sözleşmeleri, web sitelerimiz üzerinden yapmış olduğunuz ürün ve hizmet alışverişleri, talep ve şikayetlerinizin yönetimi için web sitelerimiz üzerinden doldurduğunuzu destek ve iletişim formları , Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks, kargo ve mektuplar,Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız, Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi veya firmalar,Bayiler, Çalışanlarımız, dijital pazarlama ,whatsapp destek ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız, Şirketimizi ve diğer iş yerlerimizi ziyaretleriniz gibi her türlü fiziksel ve elektronik ortam vasıtasıyla toplanmakta olup, kişisel verinin niteliğine ve işlenme amacına bağlı olarak Kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrası ve devamındaki hukuka uygunluk sebeplerine (aşağıda açıklanmıştır), böyle bir sebep bulunmaması halinde ise açık rızanıza istinaden toplanacaktır.

Söz konusu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan; açık rıza verilmesi, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak fiziki ve elektronik ortamlarda bilgi ve belge oluşturulması şeklinde  tamamen veya kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
 

Kişisel Verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, bayi ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak için, ilgili talebinizi www.yonkamuzikmarket.com  web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak veya ilgili mevzuatın aradığı başvuru koşullarını taşıyan bir başka yazılı belge ile kimliğinizi teyit etmeye yarayacak belgeler ile posta adresimize; ıslak imzalı olarak elden doğrudan şirket adresimize iletebilirsiniz.


YONKA ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş.

ADRES:  Mücahitler Mahallesi Sezen Aksu Sokak No: 13f/ Şehitkamil /Gaziantep 
E-POSTA: [email protected]

 WEB: www.yonkamuzikmarket.com

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Yonka Elektronik A.Ş. olarak web sitesi deneyiminizi iyileştirmek için yasal mevzuata uygun çerezler (cookies) kullanmaktayız. Sitemizde kalmanız halinde çerez erişimine izin vermiş sayılırsınız. Detaylı bilgi için Çerez Politikası sayfamızı inceleyebilirsiniz.