Condenser Mikrofon Fiyatları ve Kullanıcı Tavsiyeleri

Condenser Mikrofon Fiyatları ve Kullanıcı Tavsiyeleri
Condenser Mikrofon, Condenser Mikrofon Tavsiye, Condenser Mikrofon Fiyat
1916 yılında Western Electric firmasında, Edward Christopher Wente tarafından icat edilen condenser mikrofonlar veya bilinen bir diğer adıyla condensator mikrofonlar bu sektöre farklı bir müzik deneyimi getirmesiyle tanınıyor. Günümüzde kullanılan condenser mikrofonların çoğunun multi-pattern özellikli olmasıyla, kullanımları da daha kolay bir hale gelmiştir.


Condenser Mikrofonlarda İç Düzenek
Condenser mikrofonlarda diyafram kısmı, bir kondansatör plakası olarak işlev görmekte ve titreşim bu plakaların arasında bulunan mesafeye göre değişmektedir. Elektrik yüklü olan iki levha condenser mikrofon içerisinde yer alır. Bu levhalardan ilki hareketli bir yapıya sahiptir ve diyafram görevini de bu levha görür. Diğer levhanın sabit bir yapısı vardır ve backplate ismini alır. Elektrik yüklü olduğunu belirttiğimiz bu levhalardan biri (+), biri de (-) elektrikle yüklüdür. Arada bırakılan hava boşluğu sayesinde kondansatör etkisi mikrofonda yaratılır.


Condenser Mikrofonlarda İç Düzeneğin Çalışma Mantığı
Sesin diyaframı bastırması, backplate kısmıyla aradaki boşluk değişir ve bu hacimsel olarak küçülme veya büyümenin yaşandığı anlamını taşır. Aradaki bu boşluk ve kapasitans, yani taşınabilecek maksimum yük oranı değişimiyle voltaj potansiyeli değişecektir. Voltaj potansiyelindeki bu değişim sayesinde mikrofon kullanılabilir bir hal alıyor. Voltajı arttırmak adına bazı cihazlar kullanılabiliyor. Mikrofon içerisindeki bağlantıların ve bileşenlerin çalışabilmesi, yüksek oranlı bir voltaj sağlanmasıyla mümkün oluyor. Bu yüzden plakaların şarj edilmeleri gerekiyor.


Condenser Mikrofonlarda Frekans Oluşumu
Hareketli ve sabit olan plakalar element veya kapsül adı verilen bir kısma montajlanırlar. Kondensatör bölümünde sabit bir şarj dengesi korunur. Kapasitans değişince, kapasitörde bulunan yük bu durumdan az miktarda etkilenir ve zor duyulabilen bir frekanstadır. Kapsül bölümünün kapasitansı sesler için farklı birer filtre görevi görür. Bunlardan ilki ses sinyallerinde yüksek geçişli filtre olarak kullanılmasıdır. Bir diğeri ise, ön gerilim voltajında düşük geçişli filtre oluşturmasıdır. Bu sağlanan ses frekansları voltaj ile doğru orantıda olup, öngerilim direncindeki artış veya düşüşle farklı seviyelere ulaşabilir.


Condenser Mikrofonlarda Pattern Nedir?
Condenser mikrofonlar, pattern adlı yönsel karakterlere sahiptirler. Bunlar çok yönlü olabilir ve pattern veya multi-pattern özellikli mikrofon tipleri bulunur.
Multi-pattern, condenser mikrofonlarda daha çok tercih edilir ve bu nedenle condenser mikrofon tavsiye konusunda seçilebilecek bir tiptir. Multi-pattern özellikli condenser mikrofonlarda bir düğme bulunur ve bu düğmenin yardımıyla yönsel karakterin seçilebilmesi mümkün olur. Multi-pattern özellikli condenser mikrofonların tasarımları, iki diyafram arasındaki bir adet backplatele oluşturulur.


Condenser Mikrofonlar ve Electret Condenser
Condenser mikrofonlar sağladıkları ses rezonansına göre de değerlendirilirler. Condenser mikrofon fiyat aralığı bu rezonansa göre değişkenlik gösterebilecektir. Ayrıca yönsel karakterin tek veya mutli-pattern olarak seçilmesi de mikrofonun fiyatını belirleyen bir değişken olacaktır.
Rezonanslar condenser mikrofonlarda genellikle 8-12 kHZ aralıkta olur. Bu rezonans patternler, condenser mikrofonlarda baskın karakteri belirlemektedirler. Hassas karakterli olmaları nedeniyle, EQ yani ekolayzer müdahaleleri daha pratik bir şekilde yapılabiliyor.
1962 senesinde Jim West ve Gerhard Sessler tarafından icat edilmiştir. Bu tip condenser mikrofonlarda şarj harici olarak uygulanır ve electret adlı bölüm kalıcı bir yüke sahip olur. Electret Condenser tipi, condenser mikrofonlarda fiyat anlamında daha uygun yapıdadırlar.


Condenser Mikrofonların Avantaj ve Dezavantajları
Condenser mikrofonlar üst frekanslara ulaşabilen ses dizilimleri nedeniyle tercih edilirler. Yani üst harmoniye çıkmaları son derece kolaydır. Ayrıca bu tip mikrofonlarda alt frekans da güzel bir şekilde alınabilir.
Condenser mikrofonların fiyat bakımından, diğer mikrofon tiplerinden pahalı olması en büyük dezavantajdır. Dış kaynaktan yüksek voltajlı bir elektrik kaynağına gereksinim duyması da bir diğer dezavantaj olarak değerlendirilebilir.
Etiketler: condenser mikrofon, condenser mikrofon fiyat, condenser mikrofon tavsiye, condenser mikrofon nedir, condenser mikrofon ucuz, condenser mikrofon usb
Ağustos 23, 2018
Listeye dön
Çerez Kullanımı